Rehabilitant Kraków - Rehabilitan Dzieci

Przejdź do treści
Rehabilitant Kraków
Rehabilitacja to kompleksowe i zespołowe działanie mające na celu przywrócenie osobie niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej bądź psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.


Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego i na równi z innymi zastosowanymi metodami leczenia współdecyduje o ostatecznej efektywności leczenia. Wyróżnia się wiele form rehabilitacji skierowanych do pacjentów z różnymi schorzeniami. Jedną ze specjalności w tej dziedzinie jest rehabilitacja ruchowa. Ma ona na celu usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Gabinety rehabilitacji oferują w tym zakresie różnego rodzaju usługi. Jedną z metod stosowaną w procesie usprawnienia jest kinezyterapia. Polega ona na leczeniu ruchem i dlatego też kinezyterapia jest określana jako gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające. Stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, a także po zabiegach operacyjnych, udarach mózgu oraz zawałach serca. Może ją zastosować każdy pacjent bez względu na wiek.

Rehabilitant dziecięcy Kraków


Polega ona na bezpośrednim oddziaływaniu na chory narząd. Pacjent wykonuje różne ćwiczenia, które dobierane są, biorąc pod uwagę funkcjonowanie chorego oraz cele, jakie zamierza osiągnąć. Stosuje się tutaj w szczególności ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno - bierne, ćwiczenia czynne, ćwiczenia z oporem, ćwiczenia oddechowe lub relaksujące.

Ponadto obejmuje ona pionizację i naukę chodzenia, redresje oraz ćwiczenia wspomagające. Metoda ta skupia się na maksymalnym usunięciu niesprawności fizycznej oraz na przygotowaniu pacjenta do dalszej rehabilitacji. Ma ona dobry wpływ na większość pacjentów bowiem, zwiększa siłę mięśniową, poprawia zakres ruchu oraz czucie głębokie. Ponadto zabiegi kinezyterapii łagodzą dolegliwości bólowe, poprawiają elastyczność, a także zmniejszają podwyższone napięcie mięśni i podwyższają poziom endorfin.

Dzięki temu chory może uniknąć powikłań ze strony układów kostnego i oddechowego, które są częstym efektem długiego unieruchomienia. Kinezyterapia musi być przeprowadzana pod okiem fizjoterapeutów posiadających stosowne uprawnienia.
Wróć do spisu treści